24.04.24 | Nyheter

Stratema nr. 8 i kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024

Stratema kom på 8 plass i kategorien av bedrifter med 10-49 medarbeidere i Great Place to Work sin årlige kåring av Norges Beste Arbeidsplasser.

Empiri og nyere forskning viser at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. I Stratema er tillit og samarbeid hjørnesteinene i vår bedriftskultur. Vår tillitsbaserte arbeidsmetode fremmer ansvar, gjensidig respekt og et inkluderende arbeidsmiljø. Når våre medarbeidere opplever å bli stolt på, tar de også større ansvar for å nå organisasjonens mål. Gjensidig tillit er med på å skape ambisiøse medarbeidere som gir sitt beste for å skape gode resultater.

Vi verdsetter hver enkelt medarbeider for sine unike bidrag og kvaliteter. Samtidig handler det om felles mål, kollektive prestasjoner og en kultur som tydeliggjør styrken i teamet, alltid med kundens beste i fokus.

Øyvind Solvang, Partner Stratema

Arbeidet med en god bedriftskultur er også viktig for å vinne frem i konkurransen om å tiltrekke oss de beste talentene i bransjen, og for å beholde de vi har. Gjennom åpen dialog og flat struktur legger vi til rette for en meningsfylt og dynamisk hverdag. Vi ønsker å støtte våre ansatte i deres profesjonelle utvikling og med å realisere deres ambisjoner. Samtidig har vi en team-basert prestasjonskultur, og vektlegger en sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Sammen skaper vi et arbeidsmiljø der våre individuelle styrker kompletterer hverandre, og vi i fellesskap skaper best mulige løsninger for våre kunder.

Dave Sandbereg, Partner Stratema

Dette er den 21. gangen Great Place to Work kårer Norges beste arbeidsplasser. I år er det 800 målte virksomheter i Norge. Arbeidsmiljøet og bedriftskulturen er i stadig utvikling, og vi er dedikerte til å fortsette arbeidet med å skape et inkluderende, engasjerende og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Både sertifiseringen som Great Place to Work, og å bli nominert og rangert som nr. 8 i kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2024, er en ære som vi er stolte av og takknemlige for!