08.02.23 | Nyheter

Stratema #2 på antall transaksjoner i Norge i 2022

Stratema gjennomførte 16 M&A transaksjoner i Norge i 2022 og kom med det på 2. plass, bare slått av ABG Sunndal Collier Som gjorde 19 transaksjoner. På plassene bak fulgte DNB Markets (14) og Arctic Securities (14). 

Stratema hadde et hektisk år i 2022 med store enkelttransaksjoner som kjøpet av Konstel, Tessta Connect, Utleiesenteret og Nextron, men også sammenstillingen av flere innredningsselskaper, kalt Inredo for Credo Partners. 

En stor del av transaksjonene var knyttet til kjøpsoppdrag for børsnoterte selskaper som Vitec AB, Transtema AB, Rejlers AB og Fasadgruppen AB. I tillegg arbeidet Stratema for flere PE selskaper og deres datterselskaper som Intera Partners/Renta OY, Credo Partners/Inredo og Klar Partners /Nimlas Group AB. 

Markedet var veldig godt i 2022, men ble påvirket av vanskeligere finansieringsforhold i 2. halvår. Dette ser imidlertid ut til å normaliseres seg allerede i begynnelsen av 2023. 

 

stratema nr 2