01.02.24 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q4-2023

Rapporten inneholder de siste transaksjonene innenfor nordisk teknologisektor fra 4. kvartal 2023, med fokus på små og mellomstore selskaper.

I fjerde kvartal 2023 opprettholdt teknologibransjen en jevn takt med 87 transaksjoner, i tråd med foregående kvartal. På årsbasis var antallet transaksjoner 348, noe som er litt lavere enn i 2022, men betydelig høyere enn i 2019 og 2018.

Verdivurderingen for private fusjoner og oppkjøp innen SaaS i Norden har opplevd minimale reduksjoner siden det historiske høydepunktet i 2020/2021, med økt konkurranse om SaaS og betydelige mengder tilgjengelig kapital som driver markedet.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase, og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor.

Q4 - 2023

Nordic Tech Market Report

Last ned