27.01.23 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q4-2022

Stratemas siste M&A-kvartalsrapport er oppdatert med transaksjoner i små og mellomstore selskaper innen nordisk teknologisektor i 4. kvartal 2022.

Til tross for en reduksjon i M&A-aktivitetsnivå i den nordiske teknologisektoren sammenlignet med 2021 er antall transaksjoner i 2022 på samme nivå som i 2020. Volumene er fremdeles høye sammenlignet med nivåene før Covid-19.

Det er interessante muligheter for transaksjoner hvor man tar teknologiselskaper med god lønnsomhet av børs til en attraktiv pris, siden aksjer i børsnoterte selskaper innen programvare, IT-tjenester og konsulentvirksomhet omsettes til forholdsvis lave kurser ved utgangen av 2022.

Det er høy etterspørsel etter teknologikonsulenttjenester innen digital transformasjon, design, kunstig intelligens, maskinlæring, forretningsanalyseverktøy og cybersikkerhetsløsninger.

Til tross for en viss nedgang i 2022 er prisnivåene for ikke-børsnoterte nordiske målselskaper innen SaaS fremdeles høyere enn før pandemien.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor, som gjenspeiler vår omfattende løpende analysevirksomhet og dybdeforståelse av denne sektoren.

Q4-2022

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Last ned