17.10.23 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q3-2023

Rapporten inneholder de siste transaksjonene innenfor nordisk teknologisektor fra Q3-2023, med fokus på små og mellomstore selskaper.

Det ble utført 83 transaksjoner i den nordiske teknologisektoren i 3. kvartal i år. Antall transaksjoner er lavere enn i 2. kvartal, men må ses i lys av et historisk lavt aktivitetsnivå i slutten av juli/starten av august. Volumet er høyt sammenlignet med nivåene før pandemien.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase, og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor.

Q3-2023

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Last ned