25.11.22 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q3-2022

Stratemas siste M&A-kvartalsrapport er oppdatert med transaksjoner i små og mellomstore selskaper innen nordisk teknologisektor i 3. kvartal 2022.

Selv om aktivitetsnivået innen M&A i den nordiske teknologisektoren har vært noe mer avdempet i den senere tid er volumene fremdeles høye sammenlignet med situasjonen før Covid-19. Et markert trekk er fortsatt høy grensekryssende aktivitet, særlig i det nordiske programvaremarkedet. Et betydelig antall ikke-nordiske kjøpere har gått inn i dette markedet, ikke minst fra den andre siden av Atlanteren.

SaaS-indeksen har falt 46 % det siste året, og dette innebærer interessante muligheter for transaksjoner hvor man tar programvareselskaper med god lønnsomhet av børs til en attraktiv pris. Selskaper innen IT-tjenester og hosting, samt teknologikonsulentvirksomhet, har også blitt priset vesentlig lavere i løpet av det siste året, hvilket gir utsikter til gunstig prisede transaksjoner for aktører som vet å kjenne sin besøkelsestid.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor, som gjenspeiler vår omfattende løpende analysevirksomhet og dybdeforståelse av denne sektoren.

Q3-2022

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Last ned