12.04.24 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q1-2024

Rapporten inneholder de siste transaksjonene innenfor nordisk teknologisektor fra 1. kvartal 2024, med fokus på små og mellomstore selskaper.

I første kvartal 2024 er det registrert 87 gjennomførte transaksjoner innen teknologibransjen, noe som er i tråd med foregående kvartaler.  Offentlige markeder har kommet seg bra det siste året, selv om små- og mellomstore nordiske IT-tjeneste- og konsulentselskaper fortsatt handler på historisk lave nivåer.

De siste årene har vært preget av et robust SaaS-marked, med Q1 2024 noe over gjennomsnittet for siste tolvmåneders periode. For IT-tjenester og IT-konsulenter falt volumet noe under tidligere kvartaler, med aktivitet i Q1 2024 som det laveste siden Q1 2023. Likevel ligger Q1-volumene på linje med årene før covid.

Private Equity har fortsatt å være svært aktive på det nordiske private SaaS-markedet, med store mengder ubenyttet kapital og fokus på gjentatte inntektsstrømmer som driver volumene.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase, og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor.

 

Q1 - 2024

Nordic Tech Market Report

Last ned