24.10.14 | Nyheter

Link Mobility Group ASA har signert termsheet om kjøp av PSWinCom AS

Link Mobility Group ASA har signert termsheet om kjøp av PSWinCom AS, en leverandør av mobile løsninger for meldinger og betaling. Link Mobility vil overta alle aksjene i PSWinCom.

PSWinCom er en av Norges ledende B2B leverandører av mobile løsninger og tilbyr mobile tjenester for 2.500 norske og internasjonale selskaper. Selskapet har 21 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. I 2013 rapporterte selskapet driftsinntekter på MNOK 90,7 og EBITDA på MNOK 10. Selskapet har opplevd en solid vekst de siste årene, og er i 2014 ventet driftsinntekter på MNOK 98,2 og EBITDA på MNOK 13,5.

Link Mobility vil gjennom oppkjøpet av PSWinCom styrke sin posisjon som den største leverandøren av mobile tjenester i det norske markedet og bli en stor nordisk mobiltjenesteleverandøren. Ved å kombinere de to selskapene tekniske plattformer, operative ressurser, forretningsmodeller og dyktige medarbeidere, vil Link Mobility være godt posisjonert for ytterligere utvidelser i det raskt voksende markedet for mobilmeldinger og mobilbetaling.

Avtalt transaksjonsverdi (enterprise value av PSWinCom) er MNOK 85,5. Kjøpesummen er basert på en antatt EBITDA 2014 på MNOK 13,5. Kjøpesummen vil bli fordelt som følger: MNOK 34,2 som skal betales ved kontant ved closing. MNOK 25,65 som skal betales i aksjer i Link Mobility Group ASA, basert på en avtalt pris på NOK 27,5 per aksjer. MNOK 25,65 som skal forfaller senest 36 måneder etter closing (selgerkreditt). Renten er satt til 5% p.a.

Kjøpet er betinget av en tilfredsstillende resultat av due diligence-prosessen som skal utføres, og Link Mobility Group ASA og aksjonærene i PSWinCom AS enige om vilkårene og betingelsene for en juridisk bindende aksjekjøpsavtale som inneholder blant annet vanlige vilkår.

Closing er satt til 28 november 2014.

Les børsmelding her