28.04.23 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q1-2023

Stratemas siste M&A-kvartalsrapport er oppdatert med transaksjoner i små og mellomstore selskaper innen nordisk teknologisektor i 1. kvartal 2023.

Til tross for en noe treg start for M&A-markedet i nordisk teknologisektor er volumene fremdeles på samme nivå som før pandemien.

Oppkjøpere finansiert gjennom private equity og andre alternative investeringsfond er fortsatt en viktig drivkraft bak nordisk M&A-aktivitet innen SaaS til tross for økte kapitalkostnader, og stod for de fleste transaksjonene i
1. kvartal 2023.

Bransjefokuserte SaaS-selskaper innen bl.a. PropTech og ConTech opplever fremdeles høy etterspørsel, og store mengder ledig kapital på utkikk etter investeringsmuligheter oppgis av mange markedsaktører å være den viktigste drivkraften bak PE-aktivitet det neste halvåret.

Teknologiselskaper som programutviklere og ERP/CRM-spesialister står for de fleste transaksjonene innen IT Services & Consulting. Selv om nordisk M&A-volum innen IT Services & Consulting var lavere i 1. kvartal 2023 enn i foregående kvartaler var aktiviteten på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor, som gjenspeiler vår omfattende løpende analysevirksomhet og dybdeforståelse av denne sektoren.

Q1-2023

Stratemas Nordic Tech M&A Outlook Report

Last ned