03.04.22 | Intervju

– Det viktigaste i vår bransch, är att vi har ett gott renommé

Aleksander har en förmåga att se saker ur perspektiv som vi andra kanske inte ens har tänkt på. Och skapa finansiella modeller som inte bara visar på möjliga scenarier, utan också vilket av dem som företaget bör välja och hur de ska göra för att nå dit. Fortsätt med det, Aleksander! (Med eller utan slips.)

 

”När jag började på Stratema 2017 hade jag jobbat ett par år med M&A på andra företag, inom både bygg och tech. Här är det fullt fokus på byggsektorn, där jag bland annat genomfört ett antal förvärv för Fasadgruppen. Stratema har verkligen utvecklats under de här åren. 2017 var vi väl sex eller sju. Nu växer vi och har precis anställt tre personer. Det känns som att vi är inne på en fin resa. Att vi tagit en bra position på marknaden och upplevs som professionella. Det är väl det viktigaste när man jobbar med det vi gör, att vi har ett gott renommé. Jag jobbade ett år i Brasilien och det är nog ingen överdrift att säga att de har en lite annorlunda syn på arbete där. Det är stenhårt och väldigt individualistiskt. Och samhället har stora sociala skillnader. Det ligger väl i Norges – och så klart även Sveriges – historia, med socialdemokrati och kollektivtänk, att vi har en annan syn på det här. Att samarbete och mindre hierarkiskt tänkande alltid är en mycket bättre strategi.

På Stratema samarbetar vi mycket, även över ”tech-bygg-gränsen” så klart. Och det är aldrig långt till någon kollega för att fråga om råd. Närheten mellan oss gör det också enklare att kvalitetssäkra. Jag jobbade ju lite på tech-sidan innan jag började på Stratema, och det är ganska stor skillnad mellan tech och bygg när det kommer till de olika företagen i respektive bransch. På byggföretag är man, upplever jag, ofta lite mer jordnära. Och så vill man gärna ha allt på norska, i alla fall på den lite mindre företagen. I vår bransch ska ju det mesta vara på engelska, men så klart att vi levererar allt på norska om kunderna vill det. Där tror jag kanske att vi är lite mer pragmatiska än de stora aktörerna. Det är faktiskt lite samma sak när det kommer till klädseln. Det kan nog vara en fördel att inte se ut som att man jobbar i finansbranschen när man ska ut till ett byggbolag. Så då kanske man lämnar slipsen hemma.”

Relaterade artiklar