Vitec Software Group AB forvärvar WIMS

PROJEKTLEDARE

Dave Sandberg

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi
Saas & Software

Vitec förvärvar programvaruföretaget WIMS.

PROJEKTLEDARE

Dave Sandberg

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi
Saas & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Software genom att idag den 8 maj förvärva samtliga aktier i det norska programvarubolaget Web Insurance Management Systems AS.

Produkten riktar sig till försäkringsbranschen i Norge, Danmark och Sverige. Bolaget omsatte 24,8 MNOK med ett justerat EBITDA-resultat om 4,4 MNOK för räkenskapsåret 2018. Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

”WIMS är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade och nischade produkter för försäkringsbranschens behov. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. WIMS passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen”, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

”Våra medarbetares specifika kunskap om försäkringsbranschen i kombination med den samlade erfarenheten av vertikala programvaror i Vitec-koncernen ger oss goda möjligheter att långsiktigt fortsätta utveckla våra produkter och vår verksamhet”, säger Per-Gunnar Swahn, VD Web Insurance Management Systems AS.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB.

Läs pressmeddelande från Vitec

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner