Vitec förvärvar Nordman & Co AB

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Nordman & Co AB

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 26 april förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Nordman & Co AB. Bolaget omsatte 20,2 MSEK med ett EBIT-resultat om 3,8 MSEK för räkenskapsåret 2019/202

Nordman & Co AB utvecklar och tillhandahåller programvaran Argus CRM som är ett komplett säljstödsystem för dagligvaruhandel, servicehandel, apotek, storhushåll och byggmarknad främst i Norden. Systemet, med flera tilläggsmoduler, möjliggör för säljare att planera och hantera exempelvis butiksbesök, ordrar, beställningar, marknadsaktiviteter, artikelinformation och presentationer. De cirka 130 kunderna utgörs huvudsakligen av företag i Sverige samt övriga Norden.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2020-06-23. Konvertibelns löptid är 38 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,02 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Nordman & Co AB är ett lönsamt och välskött bolag med en stabil verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att utveckla och behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noga med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi 12 nya medarbetare varmt välkomna, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Nordman & Co AB grundades 1999 och har drivits under en längre tid av Peter Norgren, Vd, tillsammans med Keyvan Haghighat. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver även verksamhet i Piteå.

– Vitec är en långsiktig ägare med mycket god förståelse för vad det innebär att utveckla och leverera verksamhetskritisk programvara. Jag har följt Vitec under en längre tid och är fast övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta utveckla Nordman & Co AB till stor nytta för våra kunder i dag och i framtiden, säger Peter Norgren, Vd Nordman & Co AB.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group (publ).

Läs pressmeddelande från Vitec (engelsk)

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla