Braathe Gruppen As förvärvar IT-företaget iTet AS

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHER

Teknologi

 

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHER

Teknologi

 

Braathe-gruppens strategi är att bli en av Norges ledande leverantör av molntjänster och samtidigt positionera sig som en solid aktör i Nordnorge. Som en del av denna strategi förvärvar Braathe-gruppen iTet AS.

  • En strategiskt viktig expansion norrut för att stärka Braathe Gruppens geografiska närvaro.
  • Ökad expertis och kapacitet i norra Norge inom bland annat Microsoft-tjänster och andra molntjänster vars efterfrågan växer snabbt inom alla branscher.
  • Arrangerat för att bygga vidare på iTets kundbas och utöka servicetillbudet till både befintliga och nya kunder.

Det norska IT-företaget Braathe-gruppen, med rötter i Østfold, tittar mot norr med sin nästa investering. Nu köper de företaget iTet, med huvudkontor i Bodø, för att utveckla sitt starka erbjudande i en snabbt växande region.

Kännedom om regionen, stabila kundrelationer, ett etablerat varumärke och ett stabilt fotfäste i den offentliga sektorn är nyckelord bakom förvärvet. Detta lägger nu grunden för ytterligare tillväxt i området, med bakgrund av ett växande behov av kompetens inom nya typer av IT-tjänster. Microsoft-tjänster, molntjänster och IT-infrastruktur är några av de tjänster som nu får ännu bättre tillväxtförhållanden i regionen.

– Detta är ett strategiskt viktigt förvärv för oss, vilket stärker vår nationella närvaro i Norge med våra tjänster, säger Tron Braathe, vd för Braathe-gruppen. – Vi är starka i flera regioner och med detta förvärv ännu starkare i region norr. Vi vill bygga vidare på den befintliga organisationen och nå nya höjder tillsammans.

iTet AS är beläget i Nordland och Troms med kontor i Bodø, Tromsø, Mo i Rana och Harstad, samt i Oslo. Företaget har 75 anställda och en omsättning 2019 på cirka 180 miljoner NOK.

– Tekniken utvecklas snabbt och iTet har mycket expertis och är starkt positionerat i Nordnorge. Detta ger oss unika möjligheter att växa nationellt, säger Braathe.

Efter förvärvet kommer Braathe-gruppen att ha 175 anställda, en omsättning på cirka 425 miljoner NOK och kommer att vara belägen i Rygge, Oslo, Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Harstad, Skien och Kongsberg.

Övertagandet av verksamheten genomfördes den 14 oktober 2019.
Stratema var exklusiv rådgivare åt Braathe Gruppen AS.

Se video om oppkjøpet under:

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla