Aison AS sålt till Visolit

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

Visolit har ingått avtal om köp av det norska IT-företaget Aison och förstärker därmed det geografiska avtrycket i Oslo-regionen. Samtidigt ökar de satsningen på cloud-lösningar, driftstjänster och rådgivning.

Aison är en tjänsteleverantör med huvudkontor i Stokke som har en attraktiv kundportfölj och kompetens. Bolaget blev grundlagt 2017 genom fusionen av Serit Skagerak och Lindtel AS, men de två företagen har gemensam historia helt sedan 2002. Aison har idag en diversifierad kundportfölj med både stora och små kunder inom olika branscher. Bolaget hade 2018 en omsättning på NOK 78 miljoner med en EBIT på NOK 9,6 miljoner fördelat på 32 anställda.

Aison och Visolit kompletterar varandra bra och kommer att kunna erbjuda sina kunder en stark partner som de kan vända sig till, oavsett om det handlar om hybrida cloud-lösningar, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur eller säkerhet. Visolit är ett starkt och erkänt kompetenshus som gör att Aison får ett bredare tjänsteerbjudande mot existerande och nya kunder i regionen. Visolit är i tillägg ett bolag i kraftig expansion, med stora framtidsplaner, som passar bra tillsammans med Aisons ambitioner.

IT-koncernen Visolit har en stark kompetensmiljö inom hybrida cloud-lösningar, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet. De hjälper sina kunder att utnyttja existerande och framtida lösningar. Visolit har ca. 1 200 anställda på 12 platser i fyra länder, samt mer än 3 000 nordiska företag på kundlistan. Koncernen omsätter 2019 för över NOK 2,5 miljarder.

Läs mer på www.visolit.se

Köpet av Aison är ett komplement till tidigare uppköp och expansionsplaner. Stratema var finansiell rådgivare åt Aison och företagets ägare i denna transaktionen.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla
Visa på karta
Visa på karta