07.12.22 | Nyheter

Stratema certifierad Great Place To Work 2022/2023

Stratema är Great Place To Work-certifierade 2022! Great Place To Work är ett internationellt undersöknings- och konsultföretag som sedan 30 år genomför årliga medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 företag och organisationer i 106 länder.

Certifieringen bygger på en undersökning gjord bland Stratemas medarbetare, som fått besvara en mängd frågor kring allt från arbetsklimat och hur kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar till om man känner stolthet för sin arbetsplats och om man upplever sig vara diskriminerad på grund av ålder, kön och etnicitet. För att ett företag ska bli certifierat krävs att det når upp till en score på i snitt minst 70 %. Certifikatet gäller i ett år.

”Det här är såklart otroligt roligt och ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt. En viktig anledning till att vi levde upp till kraven för att bli certifierade – och i många fall låg över snittet – var att det är våra medarbetare, inte ledningen, som bestämmer hur vi ska jobba. Vilket är ett ganska ovanligt arbetssätt i finansbranschen. På Stratema är det en del av affärsidén. Det betyder att vi intresserar oss för saker som kanske inte så många andra i vår bransch intresserar sig för. Certifikatet är självklart ett plus när vi rekryterar nya medarbetare, och glädjande nog har vi redan sett att det är viktigt för våra kunder också, eftersom många av dem också är certifierade. Och att vi fick högsta poäng någonsin bland norska företag måste vi ju känna oss nöjda med. Utmärkelsen ger oss också ett viktigt incitament till att jobba för att Stratema fortsätter att vara en bra arbetsplats”, säger Dave Sandberg, Partner & Head of Technology.

Relaterade artiklar

Se alla