22.08.23 | Rapporter

Marknadsutsikter för M&A i nordisk tekniksektor Q2-2023

Rapporten innehåller de senaste transaktionerna i den nordiska tekniksektorn från det 2:a kvartalet 2023, med fokus på små och medelstora företag.

Det är en betydande ökning av antalet transaktioner som blev genomförda inom tekniksektorn under det 2:a kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Volymerna under Q2 är på samma nivå som Q4-2022. Public Micro Cap IT-konsultbolag har sett en återhämtning sedan krigsutbrottet mellan Ryssland och Ukraina, medan Public Micro Cap Saas-bolag fortfarande har en väg att gå eftersom investerare fortfarande är riskovilliga beträffande tillväxtinvesteringar. Det är stabil aktivitet på programvarumarknaden, med Q2-2023 marginellt över LTM-nivån och totalt 48 genomförda transaktioner i perioden. Efter en långsam start på året kom IT Services & Consulting under det 2:a kvartalet tillbaka till 2022-nivå. M&A-volymen ökade med 65 % jämfört med 1:a kvartal 2023. Det är stark konkurrens på den nordiska vertikala programvarumarknaden, där vertikal programvara står för en stor andel av de totala M&A- programvarutransaktionerna.

Stratemas kvartalsrapport om marknadsutsikter för M&A inom nordisk tekniksektor är baserad på vår egen omfattande transaktionsdatabas och våra egenutvecklade M&A-index för nordisk tekniksektor, vilka återspeglar vår omfattande löpande analysverksamhet och djupgående förståelse för denna sektor.

Q2 - 2023

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Ladda ned

Relaterade artiklar

Se alla