Lars Eriksson

Chairman

«Den skicklige har oftast tur»

– Unknown

Lars Eriksson

Chairman

«Den skicklige har oftast tur»

– Unknown

Styrelseordförande i Stratema sidan 2020

Erfarenhet som COO, CEO och M&A. M&A både som partner i M&A advisory och som ansvarig för att köpa och bygga verksamheter i börsnoterade bolag. Fackinriktning inom produktion och IT.