Watchcom AS sålt till Combitech AB

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Teknologi

Technology Advisory Services

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Teknologi

Technology Advisory Services

Combitech är ett ledande företag inom teknisk konsulentverksamhet i Norden och förvärvar nu aktiemajoriteten i Cyber Security-företaget Watchcom.

Företagen blir tillsammans en stark nordisk aktör som är ledande på Cyber Security.

Combitech är ett oberoende företag inom försvars- och säkerhetskoncernen SAAB med huvudkontor i Sverige. De blir nu huvudaktionär i Watchcom Security Group AS genom köp av 51,11% av aktierna. En option på köp av resterande del av aktierna inom två år är en del av avtalet. Watchcom är en norsk leverantör av konsulenttjänster inom Cyber Security. Företaget är baserat i Oslo och har 28 anställda. Watchcom arrangerar också Paranoia, en av Nordens största säkerhetskonferenser som årligen samlar hundratals av deltagare.

– Uppköpet är helt i linje med vår strategi om att växa i Norden och förstärka vår position som ledande inom Cyber Security i Norden. Watchcom är en välrenommerad leverantör med mycket hög kompetens inom exempelvis säkerhetsövervakning, -medvetenhet, -tester och kursverksamhet. Vi blir tillsammans en stark nordisk aktör med ett helhetligt utbud inom Cyber Security, med möjlighet att leverera till större privata och offentliga kunder på et nordiskt plan.

Stratema representerade ägaren i Watchcom i försäljningsprocessen.

Pressmeddelande från Watchcom
Artikel på digi.no

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner