Vitec Software Group AB förvärvar Smart Visitor System AB

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB förstärker sin nordiska position inom vertical software genom att den 6. november förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Smart Visitor System AB.

Produkten riktar sig till kommuners fritids- och kulturförvaltningar i Sverige och Norge. Bolaget omsatte 23,7 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 3,1 MSEK för räkenskapsåret 2017.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

”Smart Visitor System är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch. Vitec har ett långsiktigt perspektiv. När vi förvärvar bolag gör vi det för att behålla dem och vi är därför alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Smart Visitor System passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur, och det är glädjande att få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen”, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

”Vitec har lång erfarenhet av utveckling, försäljning och support av egenutvecklade nischade programvaror. Tillsammans med våra medarbetares djupa kunskap om kundernas verksamhet ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla Actor SmartBook, en helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering till kommuner och besöksanläggningar”, säger Anders Åslund, VD Smart Visitor System.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB.

Läs pressmeddelande från Vitec

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner