Vitec förvärvar HK Data AS

PROJEKTLEDARE

Dave Sandberg

MANDAT

Köpuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec förvärar programvaruföretaget HK Data AS.

PROJEKTLEDARE

Dave Sandberg

MANDAT

Köpuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software genom att den 17 december förvärva samtliga aktier i det norska programvarubolaget HK data AS.

Produkterna riktar sig till välfärds- och hälsosektorn i Norge. Kunderna utgörs av företag, kommuner, län och frivilligorganisationer. Bolaget omsatte 16,0 MNOK med ett justerat EBITDA-resultat om 1,7 MNOK för räkenskapsåret 2018.

Betalning sker kontant. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum och bolaget kommer att ingå i segmentet Hälsa och utbildning.

”HK data är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade och nischade produkter som hjälper till vid behandling av exempelvis beroendeproblematik. HK data har även en produkt som stöder kommuner vid sitt arbete för elever med särskilda behov. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. HK data passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna ett stort antal kunder och 18 nya medarbetare till koncernen”, säger Lars Stenlund, vd Vitec Software Group.

”Det känns fint med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en lång erfarenhet av nischade programvaror och förstår därför vår verksamhet på djupet. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att skötas av oss här i Moelv, det är ju vi som är experter på våra kunders behov”, säger Tom Theodorsen, vd HK data AS.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB.

Läs pressmeddelande från Vitec

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner