Braathe Gruppen köper Johnet

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

 

Braathe Group fortsätter sin tillväxtresa genom förvärv och närmar sig intäktsmålet på en halv miljard dollar.

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

 

I och med förvärvet av Johnet AS i Gran kommun i Hadeland tillkommer ny kompetens och ökad tillgänglighet inom flera områden, särskilt inom SMB-segmentet.

Verksamheten övertogs tisdagen den 6 april. Förvärvet stärker även Braathe Gruppens lokala närvaro i norra delen av Viken och Innlandet, vilket är ett viktigt upptagningsområde för koncernen.

JOHNET

Johnet AS har levererat tjänster inom IT-infrastruktur, IT-drift och molntjänster sedan 1988. Företaget har specialiserat sig på SMB och har genom sitt eget datacenter och med Microsofts molntjänster integrerat samarbete och teknik med #SmartArbeid. Företaget har 16 anställda i Gran kommun i Hadeland. Under 2020 omsatte Johnet 46 miljoner NOK och hade ett stabilt rörelseresultat.

Stratema var rådgivare för Braathe Gruppen.

Läs pressmeddelande. (NO)

 

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla
Visa på karta
Visa på karta