24.04.24 | Nyheter

Stratema på 8:e plats på listan över Norges Bästa Arbetsplatser 2024

Stratema kom på 8:e plats i kategorin av företag med 10-49 anställda i Great Place To Works årliga rankning av Norges Bästa Arbetsplatser.

Empiriska bevis och nyare forskning visar att kultur och förtroendebaserat ledarskap skapar överlägsna resultat och prestationer. På Stratema är förtroende och samarbete hörnstenarna i vår kultur. Vårt förtroendebaserade arbetssätt främjar ansvar, ömsesidig respekt och en inkluderande arbetsmiljö. När våra medarbetare upplever att vara stolta över tar de också ett större ansvar för att nå organisationens mål. Ömsesidigt förtroende bidrar till att skapa ambitiösa medarbetare som gör sitt bästa för att skapa goda resultat.

Vi uppskattar varje medarbetare för deras unika bidrag och egenskaper. Samtidigt handlar det om gemensamma mål, kollektiva prestationer och en kultur som tydliggör styrkan i teamet – alltid med kundens bästa i fokus.

Øyvind Solvang, Partner Stratema

Arbetet med att skapa en bra företagskultur är också viktigt för att vinna i konkurrensen om att attrahera de bästa talangerna i branschen, och för att behålla dem vi har. Genom öppen dialog och platt struktur möjliggör vi en meningsfull och dynamisk vardag. Vi stöttar våra medarbetare i deras professionella utveckling och förverkligandet av deras ambitioner. Samtidigt har vi en teambaserad prestationskultur och lägger vikt vid en sund balans mellan arbete och fritid.

Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där våra individuella styrkor kompletterar varandra, och där vi tillsammans skapar de bästa möjliga lösningarna för våra kunder.

Dave Sandberg, Partner Stratema

Det här är den 21:a gången som Great Place To Work utser Norges bästa arbetsplatser. I år medverkade 800 norska företag i ranknings-processen. Arbetsmiljön och företagskulturen är under ständig utveckling och vi är dedikerade till att fortsätta vårt arbete med att skapa en inkluderande, engagerande och bra arbetsmiljö för våra anställda. Både Great Place to Work-certifieringen och att bli rankad som nr 8 i utnämningen av Norges Bästa Arbetsplatser 2024, är en ära som vi är stolta över och tacksamma för!

Relaterade artiklar

Se alla