27.01.23 | Rapporter

Nordic Tech M&A Outlook Q4-2022

Stratema är glada över att kunna tillkännage publiceringen av sina senaste kvartalsprognoser för samgåenden och förvärv för den nordiska marknaden för små och medelstora företag.

Trots en avmattning på den nordiska Tech M&A-marknaden jämfört med 2021 var antalet transaktioner 2022 i nivå med 2020 års siffror. Volymerna är fortfarande höga jämfört med nivåerna före covid.

Teknikföretag med god lönsamhet erbjuder spännande möjligheter för transaktioner från offentligt till privat till attraktiva priser, eftersom offentliga företag inom programvara och IT- och konsulttjänster handlades till jämförelsevis låga nivåer i slutet av 2022.

Det finns en stark efterfrågan på teknikkonsulttjänster inom digital transformation, design, artificiell intelligens, maskininlärning, affärsintelligens, analys och cybersäkerhetslösningar.

Även om priserna sjönk något när volymerna planade ut  under 2022, ligger prisnivåerna för privata nordiska SaaS-mål fortfarande över pandemins nivåer.

Stratemas kvartalsvisa Nordic Tech M&A Outlook bygger på vår omfattande egenutvecklade transaktionsdatabas och våra egna Nordic Tech M&A-index, vilket återspeglar vår detaljerade pågående forskning och djupa förståelse för denna sektor

Q4-2022

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Ladda ned

Relaterade artiklar

Se alla