17.10.23 | Rapporter

Marknadsutsikter för M&A i nordisk tekniksektor Q3-2023

Rapporten innehåller de senaste transaktionerna i den nordiska tekniksektorn från det 3:a kvartalet 2023, med fokus på små och medelstora företag.

83 transaktioner genomfördes i den nordiska tekniksektorn under det tredje kvartalet i år. Antalet transaktioner är lägre än under 2:a kvartalet, men måste ses i ljuset av en historiskt låg aktivitetsnivå i månadsskiftet juli/augusti. Volymen är hög jämfört med nivåerna före pandemi.

Stratemas kvartalsrapport om marknadsutsikter för M&A inom nordisk tekniksektor är baserad på vår egen omfattande transaktionsdatabas och våra egenutvecklade M&A-index för nordisk tekniksektor.

Q3-2023

Stratema M&A Q3 report 2023

Ladda ned

Relaterade artiklar

Se alla