12.04.24 | Rapporter

Marknadsutsikter för M&A i nordisk tekniksektor Q1-2024

Rapporten innehåller de senaste transaktionerna i den nordiska tekniksektorn från det 1:a kvartalet 2024, med fokus på små och medelstora företag.

Under första kvartalet 2024 registrerades 87 genomförda transaktioner inom teknikbranschen, vilket är i linje med tidigare kvartal. Den publika marknaden har återhämtat sig väl det senaste året, även om små och medelstora nordiska IT-tjänsteföretag och konsultföretag fortfarande handlas till historiskt låga nivåer.

De senaste åren har präglats av en robust SaaS-marknad, där Q1 2024 är något över genomsnittet för den senaste tolvmånadersperioden.  Private Equity har fortsatt att vara mycket aktiva på den nordiska privata SaaS-marknaden, med stora mängder outnyttjat kapital och fokus på återkommande intäktsströmmar som driver volymerna.

Stratemas kvartalsrapport om marknadsutsikter för M&A inom nordisk tekniksektor är baserad på vår egen omfattande transaktionsdatabas och våra egenutvecklade M&A-index för nordisk tekniksektor.

Q1 - 2024

Nordic Tech Market Report

Ladda ned

Relaterade artiklar

Se alla