31.01.22 | Nyheter

Fredrik Liljecrantz – ny Director till Bygg Teamet i Stockholm

Fredrik Liljecrantz börjar i april som Director i Stockholm och ingår i det Nordiska teamet för Byggbranschen hos Stratema. Fredrik kommer att leda den del av det Nordiska Bygg-teamet som är i Stockholm.

Fredrik kommer närmast från befattningen som Head of Business Development and M&A på ÅF/AFRY IDS. Han har en ingenjörsutbildning från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm och har avslutat en lång rad kurser och management-program.
Han har arbetat mer än 23 år på ÅF/AFRY och har haft flera säljinriktade chefsroller inom affärs- och verksamhetsutveckling, bland annat som Vice President and Head of Sales & Delivery på ÅF Digital Solutions, Head of Project Delivery samt Business Manager på ÅF Technology.

Fredrik har under lång tid hjälpt ÅF/AFRYs chefer att identifiera och utvärdera uppköpskandidater samt genomföra förvärv för att utveckla verksamheten. Han har med sin tekniska och affärsmässiga kunskap stor förståelse för vilka typer av verksamheter som passar ihop och där synergieffekter kan uppnås.

Fredrik kommer att använda denna erfarenhet i arbetet för Stratemas kunder inom byggbranschen. Han är team- och samarbetsorienterad med fokus på kreativa lösningar för att skapa förbättring och nya affärsmöjligheter. Fredrik är en familjeman med intresse för jakt och friluftsliv.

Relaterade artiklar

Se alla