28.04.23 | Rapporter

Marknadsutsikter för M&A i nordisk tekniksektor Q1-2023

Stratemas senaste M&A-kvartalsrapport har uppdaterats med transaktioner i små och medelstora företag inom nordisk tekniksektor under Q1 2023.

Trots en något trög start för M&A-marknaden i den nordiska tekniksektorn ligger volymerna fortfarande på samma nivå som före pandemin.

Uppköpare som finansierats genom private equity och andra alternativa investeringsfonder är fortsatt en viktig drivkraft bakom nordisk M&A-aktivitet inom SaaS trots ökade kapitalkostnader, och stod för de flesta transaktionerna under Q1 2023.

Branschfokuserade SaaS-bolag inom bl.a. PropTech och ConTech upplever fortsatt hög efterfrågan, och av många marknadsaktörer uppges stora mängder fritt kapital på jakt efter investeringsmöjligheter vara den viktigaste drivkraften bakom PE-aktivitet under det kommande halvåret.

Teknikföretag liksom programutvecklare och ERP/CRM-specialister står för de flesta transaktionerna inom IT Services & Consulting. Även om nordisk M&A-volym inom IT Services & Consulting var lägre under Q1 2023 än under föregående kvartal låg aktiviteten på samma nivå som under motsvarande period föregående år.

Stratemas kvartalsrapport om marknadsutsikter för M&A inom nordisk tekniksektor är baserad på vår egen omfattande transaktionsdatabas och våra egenutvecklade M&A-index för nordisk tekniksektor, vilka återspeglar vår omfattande löpande analysverksamhet och djupgående förståelse för denna sektor.

Q1-2023

Stratema Nordic Tech M&A Outlook Report

Ladda ned

Relaterade artiklar

Se alla