Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärv av SH-Bygg

Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärv av SH-Bygg
back button back button

Fasadgruppen förvärvar fasadrenoveringsbolaget SH-Bygg AS inklusive dotterbolagen SH Tømmer AS och SH-Bygg Tegl AS (tillsammans ”SH”) med verksamhet i Oslo.

SH-Bygg grundades 2008 och har byggt upp en stark position i Oslo-regionen med fokus på renovering av fasader och balkonger. Dotterbolagen SH Tømmer och SH-Bygg Tegl kompletterarSH-Bygg med tjänster inom snickeri och tegel. SH har 43 heltidsanställda och omsatte cirka 74 MNOK verksamhetsåret 2020.

”Med SH-Bygg stärker Fasadgruppen sin position i Oslo-regionen, som är den klart största regionala marknaden i Norge. SH-Bygg har många kvaliteter som vi värdesätter – ett kompetent ledarskap, omfattande hantverkskunnande och stark lokalanknytning ”, säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Vi har med intresse följt Fasadgruppens expansion i Norge. Det känns bra att bli en del av den fortsatta resan och fortsätta utveckla både SH:s och Fasadgruppens position på marknaden framåt.”, säger Jan Erik Pedersen, vd för SH-Bygg.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i SH med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom fem månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 11 MNOK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till december 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och SH blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.

Stratema var rådgivare åt Fasadgruppen Group AB

Press release Bygg.no (Norwegian)

Source: Fasadgruppen

* Ved å sende inn din e-postadresse godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.