Braathe Gruppen mot nya höjder tillsammans med Stratema

Braathe Gruppen mot nya höjder tillsammans med Stratema
back button back button

Braathe Gruppen har tillsammans med Stratema satt målet att uppnå en årlig omsättning på 500 miljoner NOK.

I och med det senaste uppköpet ser det ut som att IT-företaget kan nå målet redan nästa år, alltså snabbare än den tidigare planen.

Braathe Gruppen etablerades som ett familjeföretag i slutet av 1980-talet. Genom åren har IT-företaget expanderat till att inte bara ha en stor serverpark på släktgården hemma i Rygge i Östfold. De har också avdelningar i Oslo, Tromsö, Skien, Kongsberg och även Bodö, Harstad och Mo i Rana. Det har varit en långsiktig process, berättar VD:n Tron Braathe, som de sista åren har samarbetat med Stratema runt vad de kallar Braathe 500. Målet är en omsättning på ungefär 500 miljoner innan 2025. Nu ser det ut som att målet kan nås redan nästa år, fem år före den ursprungliga planen.

– Stratema har hjälpt oss med att komma till förhandlingsbordet snabbare genom att hitta aktuella kandidater för uppköp och med att sälja in oss till dessa kandidater. Det har varit ett lönsamt samarbete som har gett goda resultat snabbare och lättare än förväntat, säger Braathe. Nyligen köpte Braathe Gruppen IT-företaget iTet från Bodö och är i och med detta representerade över hela landet.

För Dave Sandberg på Stratema har Braathe Gruppen varit en spännande kund att arbeta tillsammans med.
– Det finns inte många aktörer som har en omsättning på 200–500 miljoner NOK. Braathe Gruppen har lyckats med att kliva upp till de mellanstora aktörerna tack vare sitt långsiktiga tänkande och implementeringen av en strategisk plan, säger Dave och fortsätter: Braathe Gruppen är framåtsträvande och har tidigare köpt mindre företag. Med vår planering har vi hittat rätt marknad för företaget.

Tillväxt är inte något som sker i en handvändning, utan kräver långsiktigt tänkande och målinriktat arbete. Med goda kunskaper om marknad och bransch levererar Stratema strategiska rådgivningstjänster vid köp och försäljning av företag. Målet är att hjälpa företag att växa, både i omsättning och med att öka marknadsandelar över tid.

– Vi tänker alltid långsiktigt. Vi fokuserar aldrig på enkla transaktioner, snarare på det strategiska när kunden genomför ett uppköp, berättar Dave Sandberg.

Tillsammans med Braathe Gruppen har teamet på Stratema de senaste åren arbeta målinriktat för att uppnå både ökad omsättning, fler anställda och större geografiskt avtryck. I och med uppköpet av IT-koncernen har Braathe Gruppen stärkt sin nationella närvaro och höjt kompetensen inom den offentliga sektorn. Efter uppköpet växer man med 175 anställda och kommer ha en årlig omsättning på 440 miljoner kronor.

– Nu har vi nationell täckning och kan växa ännu mer. Det är goda villkor för att nå målet med planen att nå en halv miljard i omsättning många år framöver, avslutar Tron Braathe.

* Ved å sende inn din e-postadresse godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.